image
Informácie o spoločnosti
Informácie o spoločnosti

CETIN Networks, s.r.o

IČO: 54 639 425

DIČ: 2121743459

IČ DPH: SK2121743459

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Číslo vložky 160895/BProjekt rozdelenia

 

Zoznam zmlúv

 

Kódex správania dodávateľa (EN)

Kontaktné adresy a telefónne čísla
Kontaktné adresy a telefónne čísla

Elektronická adresa pre doručovanie
faktúr a konfirmácií:
finance@cetin.sk

 

Kontakt vo veciach finančných:
uhrady.siet@cetin.sk

 

Kontakt vo veciach technických:
Sieťové Operačné Centrum (NOC)

Telefón:      +421 2 22112213

 

Kontakt pre vyjadrenia k existencii a
vymedzeniu sietí:
vyjadrenia.siete@cetin.sk

 

Tlačivo žiadosti o poskytnutie informácií o sieťach

Bankové spojenie
Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Číslo účtu: 5162 632 724 / 0900

IBAN: SK93 0900 0000 0051 6263 2724

BIC/SWIFT kód: GIBASKBX